2011: Lean Transformation, John Bjarne Bye, KDA

2011: Lean Transformation, John Bjarne Bye, KDA

1900_John_Bjarne_Bye_Lean_Transformation_KSEE _2011_for_web

Title: “Lean Transformation”

I would like to highlight some of my lessons learn and some important topics that we should be aware of when you start on a Lean journey. I will try to make it as general as possible, so also product developer can recognize themselves. However, my background as you see is not an engineer, so I have to relate some of the themes to manufacturing.

Bakgrunn

 • 20 års erfaring i fra industrien innenfor hovedsakelig Aerospace, Forsvar, Subsea og Elektronikk.

KDA

 • Ansvarlig for forbedrings og kvalitetsarbeid ved KDA sin nye fabrikk på Arsenalet, hvor det i hovedsak benyttes Lean Six Sigma metoder og verktøy.
 • Prosjektleder for implementering av SAP ME sitt Manufacturing Execution System. (MES)
 • Prosjektleder for et brukerstyrt forskningsprosjekt som er støttet av Norsk Forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid med Volvo Aero og SINTEF, og heter ”Ideell Fabrikk”.

FMC

 • Jobbet i hovedsak med leverandører og leverandørkjeder. Kontraktsdorhandlinger var en del av oppgaven med fokus på forutsigbare priser, leveranser og kvalitet i en kraftig oppadgående konjunktur.
 • Den siste tiden med forbedringsarbeid, og prosjektet jeg tok under Six Sigma Black Belt utdannelsen bidro til 5 MUSD reduksjon i lagerverdi.

Kitron

 • Prosjektleder for kunder innenfor forsvar, subsea og seismikk, prosjekter med en omsetning på over 100 MNOK i året. I den forbindelse ble det største prosjektet organisert som en egen enhet med over 50 ansatte.
 • Leder og ansvarlig for oppbygging av to produksjonslinjer.
 • Siste halvannet året medlem av ledergruppen, først som teamleder senere som logistikksjef.

KDA

 • Jobbet som verktøymaker og fremstilte avanserte oppspennings og måle fiksturer for Volvo Aero.
 • Tillitsvalgt og nestleder i klubben.

KV

 • Etter endt læretid jobbet jeg som maskinarbeider ved flydivisjonen. Fremstilte deler til flymotorer i CNC maskinsenter.